Zelfsturende vaardigheden of executieve functies

Executieve functies, wat is dat?

‘Executieve functies’ is een begrip dat we gebruiken om te spreken over een geheel van neurologische vaardigheden. Hieronder worden de verschillende vaardigheden besproken:

 

  • Responsinhibitie: deze vaardigheid houdt in dat je een bepaald gedrag, een bepaalde gedachte kan stoppen.
  • Flexibiliteit: dit houdt in dat je gemakkelijk kan overschakelen. Dit kan zijn op vlak van functioneren, bijv. je aanpassen aan veranderende situaties. Maar dit kan evengoed zijn op vlak van denken, bijv. je oplossingsstrategie voor een bepaald probleem aanpassen wanneer dit een slechte strategie blijkt
  • Emotieregulatie: deze vaardigheid bepaalt hoe goed je jouw emoties kan controleren
  • Werkgeheugen: dit is een deeltje van het geheugen dat je gebruikt om tijdelijke informatie op te slaan en te gebruiken. Dit lijkt hetzelfde als het korte termijn geheugen, maar is het niet. In het korte termijngeheugen wordt de informatie inderdaad tijdelijk opgeslagen. Het werkgeheugen komt pas in actie wanneer je ook effectief aan de slag moet met deze informatie
  • Planning/ Organisatie: deze vaardigheid houdt in dat je erin slaagt om een planning uit te tekenen om een bepaalde opdracht aan te vatten

Wanneer kinderen/ jongeren problemen hebben met executieve functies wilt dit niet per se zeggen dat ze op al deze verschillende deelvaardigheden uitvallen. Vaak hebben ze moeilijkheden op één of twee deelvaardigheden. Dit kan worden uitgeklaard door diagnostisch onderzoek.

 

Diagnostiek als basis voor een traject op maat?

Na het diagnostisch proces hebben we een beeld van de sterke en zwakke deelvaardigheden bij uw kind. In een eerste sessie wordt er gewerkt rond psycho-educatie. In de volgende sessies wordt er zowel gewerkt op psycho-educatie als intensief geoefend op de vaardigheden met een opbouw in moeilijkheidsgraad.

 

Wat is de inhoud van een training naar zelfsturende vaardigheden?

Aangezien elk kind een eigen profiel heeft met sterktes en zwaktes, wordt er steeds een individueel traject uitgestippeld. De sterke vaardigheden worden hierbij ingezet om de zwakkere te verbeteren.

Mogelijke deeltrajecten:

  • Werkgeheugen

Hierbij bieden we heel wat gerichte, speelse oefeningen aan die erop gericht zijn om telkens meer informatie in het werkgeheugen te kunnen opslaan.

  • Responsinhibitie/ planning en organisatie

Wanneer kinderen een slechte responsinhibitie hebben, kunnen we stellen dat ze eerder impulsief aangelegd zijn. Een training op deze basisvaardigheid heeft dan ook als doel de impulsiviteit te verminderen. Hierbij leren we de kinderen aan om een probleem systematisch en op een stapsgewijze manier aan te pakken.

  • Flexibiliteit

De training van deze basisvaardigheid bestaat eruit de kinderen uit te dagen tot nieuwe oplossingsstrategieën te komen. Opnieuw worden de kinderen op een speelse wijze uitgedaagd om problemen op te lossen, waarbij ze regelmatig van strategie moeten wisselen.  

  • Emotieregulatie

Wanneer je kind problemen ervaart op deze deelvaardigheid raden we een psychologisch traject aan om hierrond te werken. De training rond executieve functies focust minder op deze deelvaardigheid.

 

Praktisch?

Duur:

Er wordt gekeken naar de draagkracht van elk kind. Voor sommige kinderen zullen sessies van een half uur aangewezen zijn, voor andere kinderen eerder een uur.

Kinderen met een leeftijd onder de 8 jaar zullen we steeds een half uur voorstellen, adolescenten vanaf 12 jaar zullen we eerder een uur verkiezen vanwege de gelijklopende aandachtspanne in schoolse activiteiten. 
Kinderen tussen 8 en 12 jaar zal individueel bekeken worden. 

Kostprijs:

Volgt psychologische tarieven; sessies van 30' (35€) en een uur (70€). 

 

Najaar 2023: Groepsaanbod!

10 groepssessies voor kinderen van 2e tot 4e leerjaar!

Intakegesprek, 10 sessies, opvolggesprek via eerstelijnsconventie. 

10 vrijdagen:

6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12

Telkens 16u30-18u

Kostprijs: 36€ voor de hele reeks!

 

Meld je nu aan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to top