GROEPSWORKSHOP

Emoties hanteren

Situaties, gedachten, gebeurtenissen lokken allerhande gevoelens uit. Goed kunnen omgaan met emoties is erg belangrijk voor het welbevinden. Wanneer je bij iedere tegenslag overspoeld wordt door emoties, zal dat vaak gepaard gaan met neerslachtigheid en ongecontroleerd gedrag. Dit zorgt er bijgevolg opnieuw voor dat je in een nare situatie terechtkomt. Het zal dan ook heel moeilijk zijn om doelen te bereiken of tegenslagen te overwinnen. Daarnaast is het ook op sociaal vlak belangrijk om gevoelens bij anderen te herkennen, deze van zichzelf te herkennen en hier adequaat mee om kan gaan.  Het vastlopen in stress, gedachten en gevoelen kan maken dat ze een eigen leven gaan leiden. In deze workshop trachten we jouw vaardigheden te versterken om met deze overweldigende gevoelens om te gaan. 

Emotieregulatie bestaat uit meerdere aspecten:

- openstaan voor eigen gevoelens

- eigen gevoelens leren herkennen en onderscheiden van elkaar  (boosheid als uiting van verdriet/angst; huilen als gevolg van angst/boosheid, ...)

- herkennen van gevoelens bij anderen

- adequaat omgaan met eigen gevoelens en met deze van anderen


Deze vaardigheden kunnen erg moeilijk zijn voor kinderen. Vaak zien we bij kinderen met uiteenlopende psychische klachten een zwakke emotieregulatie aan de basis. 

GROEPSWORKSHOP EMOTIEREGULATIE

In groep spelen alle groepsleden een belangrijke rol in de begeleiding. Tijdens de workshop wordt er ruimte gemaakt voor de elementen die gebeuren in het contact met anderen en dit maken we bespreekbaar.  Op grond van de voorgeschiedenis heeft iedereen andere patronen van reageren, van omgaan met situaties en het tonen van emoties. Net door deze interactie komen gevoelens naar boven die aanknopingspunten bieden voor de therapie van ieder groepslid. Gevoelens als angst, boosheid, verdriet en plezier ontstaan; alsook meer complexe gevoelensprocessen als genegenheid, irritatie, ongeduld en andere. Deze gevoelens komen dan centraal te staan in de begeleiding.

 

Om de begeleiding op maat van de cliënt en diens ontwikkeling te bieden, kiezen we voor aparte leeftijdsgroepen. De groep gaat van start vanaf 3 deelnemers, de groep is volzet bij 8 deelnemers. 

Geplande workshop:

Wanneer? Vrijdag 8 april 2022

Tijd: 9u-15u

Kostprijs: 35€* 

* na tegemoetkoming mutualiteit

 

Inschrijving vanaf 1 maart via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Go to top