Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Gedrag wordt gezien als een geheel van interacties met de omgeving. Hierbij zijn cognities, emoties en handelingen zeer belangrijk.

Specifieke klachten of probleemgedragingen worden dan gezien als een reactie op bepaalde interne of externe stimuli. Daarbij wordt rekening gehouden met verhinderende en bevorderende factoren, met de ervaring, het denken, maar ook met de consequenties van de klachten en de functie die de klachten of gedragspatronen kunnen hebben in de leefwereld van de jongere. De therapeut gebruikt observeerbaar gedrag als aanknopingspunt.

Binnen de therapie wordt nieuw gewenst gedrag aangeleerd en ingeoefend.

Go to top