Gesprekstherapie is een vorm van therapie waarbij helderheid van gedachten en gevoelens een belangrijk doel is. Deze geven immers ondersteuning en inzicht zodat je met deze innerlijke kracht veranderingen durft aan te gaan.
De therapeut zoekt samen met de jongere naar oplossingen.

De drie P’s zijn het kenmerk van de cliëntgerichte gesprekstherapie:
- Persoonsgericht: de persoon staat centraal
- Procesgericht: problemen en klachten worden gezien als symptomen van een verstoord ontwikkelingsproces. Er bestaat hierbij een kloof tussen wat je denkt, voelt en doet en tussen wat je wilt en wat je durft.
- Pragmatisch: de therapeut sluit aan bij wat de jongere in zijn of haar proces nodig heeft.

De therapeut geeft de ondersteuning die nodig is om kwaliteiten ruimte te geven en ideeën, gedachten en gevoelens te laten groeien.

Go to top