Er zijn drie probleemgebieden te onderscheiden waarbinnen speltherapie een oplossing kan bieden:

1.         Traumatische ervaringen

vb. verlies van belangrijke personen,verandering van de thuissituatie of gezinssamenstelling,mishandeling of daarvan getuige zijn,fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing, ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden, nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten.
 

2.          Emotionele problemen

vb. problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet, te weinig zelfvertrouwen,een negatief zelfbeeld, hechtingsproblemen, nachtmeries.

 

3.         Sociale problemen

vb. moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag), moeilijkheden in de omgang 

De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.  De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. 

 

Enkele voorbeelden:

"Ik ben twee jaren geleden gescheiden. Mijn jongste zoontje van 8 jaar heeft er nog steeds moeite mee en geeft mij ook nog steeds de schuld omdat ik van zijn papa wilde scheiden. De dagen dat hij bij mij is, wil hij per se bij mij in bed slapen. Hij accepteert het niet wanneer mijn vriend (waar ik nu een jaar een relatie mee heb) bij mij slaapt. Dan vertoont hij zéér negatief gedrag."

 

"Onze dochter van negen jaar komt sinds twee maanden elke avond een aantal keer uit bed. Ze heeft steeds allerlei vage lichamelijke klachten. Die worden steeds heviger en gaan gepaard met huilbuien en hysterisch geschreeuw. Ze kan zelf niet duidelijk aangeven wat er aan de hand is. Op sociaal en schools vlak loopt alles goed."

 

 

 

 

   

Go to top