Overbevraagd? Zeg eens ‘nee’!

Onze laatste kindsessie van de assertiviteitstraining is weer een feit! Een heerlijk leuke groep die samen mooie passen voorwaarts hebben gezet. Maar assertiviteit – is het enkel iets dat kinderen moeten leren? Nee hoor, ook jongeren en volwassenen worstelen volop met assertiviteitskwesties!

Collectief niet-assertief?

Velen van ons vinden het erg moeilijk om een vraag of een (al dan niet) uitgesproken verwachting van anderen te weigeren. Dit is ongeacht welke verantwoordelijkheden je hebt, je positie op je werk, of de rol die je binnen je gezin vervult. Misschien neem je in verschillende rollen een andere houding aan?

Een vraag is geen bevel!

Met een vraag kun je diverse responsen geven; ja zeggen; nee zeggen of een tegenvoorstel doen. Het is dus geen verplichting om te doen. Echter nog al te vaak interpreteren we vragen als een bevel. Ligt het aan de toon of misschien aan je eigen angst voor reactie van de ander? Heb je angst om onbekwaam over te komen? Denk er eens over na wat jouw belangrijkste drijfveer is? Wat jouw reden tot dergelijke interpretatie is?

Niet assertief, wat dan wel?

Vaak worstelen we tussen verschillende modaliteiten:
Passief= conflictvermijdend of vermijding van kwetsen van gevoelens - je stelt je eerder teruggetrokken op
Passief-agressief = Gevoel van manipulatie of bestraffing waarbij een directe of eerlijke benadering onmogelijk gevonden wordt
Agressief=als we het gevoel hebben dat onze noden genegeerd worden

Bijvoorbeeld

“Kun jij mijn dossiers nog even afwerken, dan ben ik nog op tijd voor…”

Passief:                     “Ok ik zal het doen” of “Misschien, als ik nog wat tijd heb”
Passief-agressief:   “Heb ik wel een keuze?” – “Ja hoor- ik zal het doen” (en het dan uiteindelijk niet doen)
Agressief:                 “Nooit!” – “Waarom denk je dat ik dat zou willen doen?!”

Zeg JA tegen jezelf!

Je wil niemand teleurstellen of kwetsen. Je vermijdt ruzie of boosheid. Hoe kun in contact treden met vrienden, familie of collega’s, zonder jezelf daarbij te verliezen. Hoe zeg je nee, zonder enige relatie te schaden?
Wees vooral duidelijk en eerlijk over wat je zelf nodig hebt, met begrip voor de noden van de anderen!


Voorbeelden

  1. Ik voel me vereerd dat je het vraagt, maar ik kan helaas niet. Zal ik even mee nadenken over wie er misschien wel kan helpen?
  2. Ik zou dat erg graag doen voor jou, maar dat gaat nu niet. Ik hoop dat je er begrip voor hebt.
  3. Normaal zou ik dat wel doen, maar ik heb me al voor iets anders geëngageerd.
  4. In deze periode zeg ik helaas nee tegen al dat soort vragen. Momenteel ben ik vooral bezig met…
  5. Ik ga helaas moeten passen voor deze keer. Hou me zeker op de hoogte in de toekomst voor verdere initiatieven!
  6. Ik kan er helaas niet bij zijn, kan ik misschien op een andere manier een handje toesteken?
  7. Ik kan hier geen besluit over nemen nu, maar ik wil je ook niet afremmen, dus vraag gerust iemand anders.

Go to top