Beste patiënten

Om de risico’s op overdracht van Covid-19 zo klein mogelijk te houden blijft de voorkeur gaan naar online consultaties. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk en/of wenselijk. Daarom kunnen afspraken mits toepassing van onderstaande maatregelen ook in de praktijk plaatsvinden.

Vooreerst vragen we om het gezonde verstand te laten primeren. Indien jullie zelf ziek zijn, zieke partner of kinderen in huis hebben of in aanraking gekomen zijn met zieke mensen vragen wij vriendelijk om de gemaakte afspraak te annuleren. Dit voor jullie eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van onze therapeuten en de andere (kwetsbare) patiënten.

Ons team doet er alles aan om zo stipt mogelijk op schema te blijven, dus het heeft geen zin om 15 minuten op voorhand al aanwezig te zijn. Wij plannen de afspraken voldoende ruim in teneinde contacten tussen patiënten onderling te vermijden.

Bij aankomst aan de praktijk vragen we jullie om niet in de wachtzaal plaats te nemen. Het staat jullie vrij om in jullie auto , in openlucht of in de voorziene tent te wachten waarbij respect voor social distance primeert. De therapeut zal jullie aan de tent komen ophalen.

Mogen we jullie ook vragen om bij het binnenkomen de handen grondig te wassen.
Waar mogelijk zijn er in de praktijk plexischermen voorzien. Als de social distance niet aangehouden kan worden, vragen we om een mondmasker op te zetten.

Ons team van therapeuten zal zowel VOOR als NA elke behandeling hun handen, stoelen en gebruikte materialen grondig wassen en desinfecteren.

Tracht zoveel mogelijk alleen aanwezig te zijn op de afspraak. Word je toch vergezeld, dan vragen wij de ouders van kinderen of partners/begeleiders van patiënten om niet samen te scholen met anderen. Respecteer steeds een minimale afstand van 1,5 meter.

Voor kinesisten zijn er extra voorzorgsmaatregelen:
Neem een grote handdoek mee
Draag altijd een mondmasker

 

Alvast bedankt om deze maatregelen in acht te nemen. Zodoende kunnen we de praktijk geopend houden en alles voor iedereen veilig laten verlopen.

Samen staan we sterk tegen het coronavirus.

 

Lokaal 1 verkleind    lokaal 7 klein

Go to top