Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt onze manueeltherapeut Nele naar de oorzaak in je lichaam en biedt zij een behandeling op maat. Hoe gaat Nele te werk?

  • Onderzoek. Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Daarbij zal Nele achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatiëtesten e.a.) kan Nele de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opsporen.  

 

  • Bedoeling. Centraal in het onderzoek staat de oorzaak en de tijdslijn van je letsel of disfunctie. Daarmee wil de manueeltherapeut oordelen of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. Het is de bedoeling je functionele hinder te evalueren. De behandeling is namelijk in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid.  

 

  • Oorzakelijk verband. Het lichaam wordt als een `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueeltherapeutisch onderzoek. Nele legt anatomisch, biomechanisch en fysiologisch verbanden tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.  

 

  • Verschillende aspecten. Afhankelijk van de bevindingen kan de manueeltherapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Verder zal zij nagaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Ook eventuele ergonomische oorzaken van je klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen.  

 

  • Conclusies. De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueeltherapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je beklemmingen en je gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling. Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,...) noodzakelijk achten. Het manueeltherapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.

 

  • Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?

    Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief beïnvloed worden. Daarbij kunt u denken aan oorzaken die van buitenaf komen (exogene oorzaken):

o   acute overbelasting van gewrichten (val, misstap, verkeerde belasting);
o   chronische overbelasting door o.a.verkeerde  houding, verkeerde gewoonten, verkeerde bewegingen, verkeerde slaaphouding (bv buikslapen waardoor de nek chronisch overbelast wordt)
o   ergonomische fouten op het werk
o   techniekfouten in de sport, sporten met onjuist schoeisel, onjuiste ondergrond,...
  

Oorzaken vanuit het lichaam komend (endogene oorzaken):

o    afwijkende bekkenstanden, rugstanden,  voetstanden
o    ziekten ( b.v. infectieziekten met gewrichtsklachten)
o    psychische spanningen
o    interne aandoeningen
o    techniekfouten in de sport, b.v. onjuiste uitvoering van technische handelingen, onjuiste looptechniek,....
o    onvoldoende concentratie

 

Dit kan als mogelijk gevolg hoofd - en nekpijn; nek- en schouderklachten veroorzaken die doortrekken tot in de armen. Rugklachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; lage rugklachten; bepaalde vormen van duizeligheid enz…enz...

 

 

 

 

Go to top