Familiale bemiddeling

Wanneer mensen onderling in conflict zitten en er zelf niet meer uit geraken, dan is daar vaak een heel proces aan vooraf gegaan. Er zijn verschillende kanten aan het verhaal, partijen, met elk verschillende belangen, wensen, bezorgdheden, ... Overeenkomen tot goede afspraken lijkt onmogelijk geworden. Jarenlange vetes en dure gerechtelijke procedures worden overkomelijk om toch nog ergens te geraken. Uiteindelijk hebben alle partijen vaak het gevoel ‘verloren’ te hebben.

Toch kan het ook anders: een bemiddelaar in familiezaken kan je helpen met alle conflicten in de familiale en privé-sfeer. Via bemiddeling kan de dialoog tussen partijen op een meer rustige en natuurlijke manier verlopen dan in een rechtbank: niet via advocaten en rechters, maar via onderling overleg. De bemiddelaar zal zelf ook actief het welzijn van kinderen helpen bewaken in de gemaakte afspraken, waar nodig.

Enkele voorbeelden waarin een familiaal bemiddelaar een rol kan spelen:

- onenigheden tussen broers en/of zussen uitklaren

- conflict tussen ouders en hun (volwassen) kinderen

- het maken van afspraken over de zorg voor hulpbehoevende familieleden

- scheidingsbemiddeling tijdens of na een scheiding

Wat is een bemiddelaar?

De bemiddelaar is neutraal en onpartijdig. Iemand die luistert naar iedereen, om de noden, wensen en verwachtingen te helpen verwoorden en begrijpen. De bemiddelaar kiest geen kant en is niet betrokken in het conflict. Zij zal proberen de dialoog tussen de partijen terug te herstellen door te luisteren en een respectvolle communicatie te bevorderen.

De bemiddelaar is een deskundige. Een erkend bemiddelaar moet voldoen aan een aantal strenge voorwaarden die kwaliteit waarborgen (opleiding, ervaring, onafhankelijkheid…). Naast een opleiding hoger onderwijs, moet de bemiddelaar een specifieke opleiding hebben en op regelmatige basis permanente vorming volgen.

Er heerst een sfeer van vertrouwelijkheid en beroepsgeheim. Alles wat voor het eerst tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt (documenten, e-mails, …), is strikt vertrouwelijk. De documenten en gesprekken kunnen niet gebruikt worden in een gerechtelijke, administratieve of arbitrale procedure en gelden nooit als bewijs. De bemiddelaar heeft hiernaast ook nog beroepsgeheim en kan niet worden opgeroepen als getuige.

Voordelen van een bemiddeling:

- zelf in controle, je bent niet afhankelijk van de uitspraak van de rechter

- vertrouwelijkheid, en aangenamer en informeler gesprek

- kostprijs van een bemiddeling is globaal zeven keer lager dan die van een rechtzaak

- een bemiddeling duurt gemiddeld 83 dagen, een stuk korter dan de procedures bij de rechtbank

- de afspraken die worden gemaakt, worden gemakkelijker nageleefd omdat alle partijen deze zorgvuldig hebben overwogen en afgemeten.

Hoe loopt een bemiddeling?

Na een kennismakingsgesprek bespreken jullie de onderwerpen van het conflict, overlopen we enkele afspraken over vertrouwelijkheid, respect en gelijkwaardigheid. Wanneer alle partijen vrijwillig akkoord gaan met de opstart van de bemiddeling, leggen we de afspraken vast in een bemiddelingsprotocol.

Door middel van gesprek worden vervolgens alle partijen ondersteund bij het zoeken naar een overeenkomst, met aandacht voor de werkelijke belangen van de partijen. De bemiddelaar doet zelf geen voorstellen of suggesties over de inhoud van de oplossing. Het aantal gesprekken varrieert naargelang de noden en wensen, waardoor het een heel individueel traject wordt.

Een goede afspraak is gebaseerd op goede informatie. Daarom kan het soms nodig zijn om beroep te doen op de expertice van juristen, notarissen, ... We kunnen steeds bekijken wat de mogelijkheden hierin zijn. Gaandeweg zoeken we naar goede oplossingen. Dit lijkt misschien onhaalbaar... toch slagen 80% van de bemiddelingen.

Het bemiddelingsakkoord omvat afspraken die door de partijen zelf zijn bepaald, doel hierbij is tot een overeenkomst te komen waarbij beide partijen kunnen ahter staan en voordeel uit kunnen halen.

Go to top